Vätterstadens Ställningmontage AB är ett väldigt rutinerat ställningsföretag med över 40 års erfarenhet i ställningsbranschen.

Vi består av kunnig och rätt utbildad personal som innehar kompetens- och yrkesbevis samt flera års erfarenhet inom olika områden av ställningsbyggnad allt från fasad till industriarbeten vi sysselsätter idag ca 35 personer.

Vårat huvudkontor ligger i Jönköping och vi har en depå i Tidaholm, Borås och Värnamo men vi är verksamma och tar oss an projekt över hela landet.

Vätterstadens Ställningsmontage är ett företag som värnar om sina kunder och sina medarbetare. Vi vill att kunden ska vara nöjd med vårt arbete och återkomma till oss. Medarbetarna ska känna sig trygga och bära vårt varumärke med stolthet. Ärlig och rak kommunikation tillsammans med kompetens borgar för bra samarbete och långvariga relationer.


Vad innebär det att vara auktoriserad via STIB?

x Ett kvalitetsåtagande 

En STIB auktorisation är ett åtagande gentemot såväl medarbetare, beställare som branschens varumärke.

Auktorisationen förutsätter bland annat att våra medarbetare har yrkesbevis som säkerställer att de har den kunskap och kompetens som krävs för att utföra ställningsentreprenader enligt svenska lagar och övriga branschregler. 

Ett naturligt led i detta är även att kontinuerlig kompetensutveckling erbjuds våra medarbetare för att vara uppdaterade i nya lagar och regler.

Vidare använder vi enbart material som är godkänt i Sverige.

x En tillförlitlig kvalitetsstämpel 

En beställare ska uppleva att det är tryggt och värdeskapande att handla upp en ställningsentreprenad som utförs av oss.

Tillförlitlighet och trovärdighet skapas genom regelbundna revisioner då auktorisationen förnyas vartannat år efter prövning av en oberoende auktorisationsnämnd bestående av företrädare på beställarsidan.

Sammanfattningsvis innebär en STIB auktorisation att vi som ställningsföretag representerar den bästa tillgängliga kompetensen och bidrar samtidigt genom vårt arbetssätt till att driva en gynnsam utveckling genom hela branschen.

x Företaget har genomgått utbildning för auktorisation omfattande verksamhetsledningssystem och projektekonomi.

x Företagets arbetsledande tjänstemän har genomgått utbildning omfattande kalkylering, projektledning, arbetsmiljö och säkerhet, entreprenadjuridik, regler för ställningar och väderskydd och lastberäkningar.

x Företagets ställningsbyggande personal har genomgått yrkesutbildning och innehar STIB kompetensbevis, BYN yrkesbevis eller BYN erkännandeintyg.

x Företaget tillämpar lärlingsutbildning enligt gällande yrkesutbildningsavtal.

x Företaget har åtagits sig att tillse att inhyrd ställningsbyggande personal genomgått yrkesutbildning och innehar STIB kompetensbevis, BYN yrkesbevis eller BYN erkännandeintyg.

x Företaget har implementerat verksamhetsledningssystem för kvalitet och arbetsmiljö, minst uppbyggt och innehåll enligt STIBs modell.

x Företaget har åtagits sig att medverka till att revisioner kan genomföras effektivt och utan hindrande avbrott.