Tjänster


Här ser ni ett urval av de tjänster vi erbjuder, men vi gör mycket mer än så. Allt för att möta kundernas behov.

Fasadställning

Byggnadställning för alla sorters arbete på fasaden, tex målning, fönsterbyte, eller sanering. Byggs i bredderna 0,7m - 1,65m beroende på behov.

Takställning

Byggnadställning för att säkert arbeta på taket. Vid lutning över 30 grader använder vi oss av HAKIs SGF Grindar som är av säkerhetsklass C

Hängställning

Byggnadställning som man monterar uppifrån och ner, där det behövs av olika anledningar, exempelvis där marken inte klarar en vanlig ställning.

Väderskydd

Väderskydd används oftast där man behöver öppna upp en större yta för att undvika fuktskador, samt skador på material vid dålig väderlek. Går att få fast eller rullbart på räls.

Specialställning

En specialställning kan vara allt från stora läktare till en temporär bro.

Combisafe/Roofac

Monteras vanligtvis på större fastigheter/industrilokaler där det enbart behövs ett fallskydd för arbetet på tak.

Rullställning

Uppförs oftast där man behöver arbeta på många olika ställen och förflytta sig fram och tillbaka, med kabeldragningar, undertak eller dylikt.

Skyltställ

Skyltställ är ett fristående torn som hålls ner av betongvikter, för reklam eller annan information.

Kravall och byggstaket

Vi transporterar, monterar och hyr ut kravall och byggstaket samt löser TA-plan till ditt projekt.